Η εταιρεία μας, εφαρμόζοντας στην πράξη την οικολογική της συνείδηση, συμμετέχει ενεργά πλέον στην ανακύκλωση. Έχει υπογραφεί συμφωνία με την εταιρία ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.,
η οποία είναι μία εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αντικείμενο την ανακύκλωση συσσωρευτών (μπαταριών).