Ένα βασικό χαρακτηριστικό όλων των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι οι μηχανογραφικές τους εγκαταστάσεις, στις οποίες βασίζονται και γιαυτό το λόγο επιθυμούν την αδιάκοπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος βασικό μέλημα της εταιρίας πρέπει να είναι η τακτική συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού, όσον αφορά το υλικό καθώς και το λογισμικό.

Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής συντήρησης είναι η αποφυγή ξαφνικών βλαβών των συστημάτων, αφού σε κάθε τακτική συντήρηση τα προβληματικά εξαρτήματα εντοπίζονται και αντικαθιστούνται, καθώς και η πλήρη και αρμονική λειτουργικότητα της επιχειρήσης.

Η εταιρία μας είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να προσφέρει μια σειρά απο λύσεις όσον αφορά τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης, δομημένα με τέτοια μορφή έτσι ώστε να καλύπτουν μεγάλο φάσμα αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων.

 

Για κάθε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας

Μέντωρ Ε.Π.Ε.

Διογένους 4, 54453, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 989 850 FAX : 2310 910 561

Email : info@mentor.com.gr