Πατώντας στην επικεφαλίδα του άρθρου μπορείτε να κατεβάσετε τον ισολογισμό της εταιρίας για το έτος 2014

 

[image]